KomTek-Café

KomTek-Café

En samlingsplats för lärare och pedagoger för utbyte av idéer och erfarenheter

KomTek-Café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar. 

Nu vill vi gärna ta upp detta till att mötas fler gånger. Vi tänker bjuda in föreläsare från något av våra medfinansierande företag. Dessa föreläsare ger sin syn på framtiden och framtida rekryteringsbehov och vad de önskar av skolan samt vad de kan erbjuda skolor och klasser.

Har du själv någon idé på vad vi ska ta upp och vem vi ska bjuda in till ett KomTek-café? Kom gärna med förslag. Nu har du chansen att påverka.