Fritids

Fritids

KomTek och fritids

KomTek har ett långt samarbete med olika fritids i kommunen. Ett samarbete som vi värnar om. Vi erbjuder både utlåningslådor till fritids samt utbildning och träffar för pedagoger på fritids.

Vi försöker att göra andra övningar är de som vi gör med pedagogerna i skolan. Detta för att eleverna ska få fler utmaningar och känna att detta inte är samma som skolan.

Utlåningslådor

Vi har utvecklat och tagit fram lådor för utlåning i olika ämnen.

Till dessa lådor erbjuder vi utbildning för pedagogerna så att de lätta kan ta med lådor och uppgifter direkt till fritids.

Alla våra utlåningslådor är anpassade för att eleverna ska kunna jobba självständigt med dem.

Elektronik och kemilådan innehåller en bok med sagor och övningar. Låt gärna de äldre barnen läsa sagan för de yngre och sedan arbetar de tillsammans med övningarna.

Boka låda

För att boka en låda använder du vårt bokningssystem i Bookings.

Följ länken och välj sedan antal veckor du vill låna lådan. Därefter väljer du låda och sedan skriver du in ditt namn och övriga uppgifter. Utförligare beskrivning hur du bokar hittar du på varje lådas sida.

Utbildning och inspirationsträffar

På våra inspirationsträffar får du chans att träffa andra fritidspedagoger och utbyta idéer. KomTek visar och berättar om vad vi kan hjälpa till med. Träffen avslutas med olika workshops där du får testa olika tekniker i olika material.

Du får även kortare utbildning och information till vår utlåningslådor. Inspirationsträffarna kommer att ha olika teman för inspiration till de olika utlåningslådorna, elektronik och kemi.

Vid utbildningstillfället för programmering får du även tips och idéer hur du kan jobba med programmering på ett lustfyllt och trevligt sätt.

Vad säger läroplanen – utdrag ur läroplanen för fritids

Vårt arbete med att ta fram de olika utlåningslådorna utgår från läroplanen för fritids där det bland annat står:

”Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden”

Teknikhörnan

KomTek samarbetar med vår gratistidning i Örnskölsvik Tidningen 7 med Teknikhörnan. Teknikhörnan kommer i tidningen med jämna mellanrum och innehåller tips och trix på olika saker man kan göra med teknik.

Du hittar Teknikhörnan på Tidningen 7

Använd gärna Tekinkhörnan som inspiration för att till att jobba med teknik på fritids.

Våra utlåningslådor till fritids

Elektroniklåda

Kemilåda

Verktygslåda

Robotmus

DOC-robot

WeDo 2.0

Boka en låda på Bookings

Tekikhörnan Tidningen 7

Utdrag ur läroplanen: