Högstadiet

KomTek och högstadiet

KomTek vill vara ett komplement till undervisningen och ett stöd för att jobba praktiskt med skolarbetet.

Lådor och kit för utlåning till klasser

Utlåningslådor

För att underlätta praktiskt arbete i skolan har Komtek tagit fram några utlåningslådor i olika ämnen. För att kunna låna en låda bör man först ha gått en utbildning i aktuell låda. 

Alla lådor lämnas och hämtas på Komtek. Gå igenom lådorna innan ni återlämnar dem. Fattas något så säg till så att vi kan återställa lådorna för nästa klass som vill låna dem.  

Till alla lådor finns dokumentation i form av lärarhandledning, koppling till Lgr 11. Vissa lådor har elevhäften att skriva ut. Dessutom finns till vissa lådor PowerPoint presentationer att visa i klassrummet som stöd i undervisningen. Detta hittar du i via Teams. Du får tillgång till teamet när du går utbildning. Kontakta oss för att få tillgång till teamet om du vill börja att jobba direkt.

Teams

Till alla lådor finns dokumentation i form av lärarhandledning, koppling till Lgr 11. Vissa lådor har elevhäften att skriva ut. Dessutom finns till vissa lådor PowerPoint presentationer att visa i klassrummet som stöd i undervisningen. Detta hittar du i via Teams. Du får tillgång till teamet när du går utbildning. Kontakta oss för att få tillgång till teamet om du vill börja att jobba direkt

Mer information om de olika utlåningslådorna

Förutom information om lådorna och dokument hittar du även utförligare beskrivning hur du bokar lådor. 

micro:bit, programmera en minitdator.

Lego Intelligenta huset, bygg och programmera smarta lösningar. 

Lego E-lab, bygg och undersök krafter och dess påverkan. 

Lego Mindstorms, bygg och programmera med Lego. 

Elektroniklådor, elektronikens grunder med roliga laborationer. 

Boka utlåningslåda

För att boka någon av våra utlåningslådor som finns på använder du länken nedan. Den öppnas i ett nytt fönster.

Markera antal veckor som du vill låna, detta går bra att ändra senare. Klicka sedan på önskat startdatum, detta kan du ändra senare. Välj låda som du vill boka, det står personal, välj vem som helst, men lådorna finns där. Fyll i kontaktuppgifter, vid Adress skriver du in skolans namn. Det finns möjlighet att lägga till information. 

Du kommer att få en bokningsbekräftelse på din e-post. 

Bokning av utlåningslådor

Vår bokningssida KomTek Örnsköldsvik du kan boka online

Upphovsrätt​​​​​​​

Allt material på denna webbplats är framtaget av KomTek Örnsköldsvik och omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialet är avsett för utbildning i grundskolan i Örnsköldsvik och får ej användas i annat syfte. Kommunens lärare och pedagoger får använda materialet digital och/eller utskrivet i sin undervisning.

Det är inte tillåtet att ändra i eller förvanska dokument, bilder och texter.