Uppdrag, instruktioner och kopplingar till kursplanerna

NoT-dagarna

Uppdrag och instruktioner

Kopplingar till kursplanerna

NoT står för Naturvetenskap och teknik. Dagarna syftar till att främja barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik.  NoT-dagarna äger rum vecka 47 varje höst.

Allt förberedande arbete – undersökningar och konstruktionen gör eleverna på plats i skolan. Även i år blir utställningen digital med livesändingar på en skyddad Youtube där klasserna medverkar direkt via Google meet när deras farkost/solfångare tävlar eller solblomma visas.

 


Årets uppdrag för Mellanstadiet

Flytande dragrace

Uppgift

Er uppgift blir att tillverka en farkost som drivs med en propeller i vattnet och laddas upp med hjälp av vattenkraft.

Tävling

Tävlingen är en dragrace mellan två farkoster i en vattenränna som mäter cirka 4 meter i längd. De två fartygen tävlar mot varandra och den vinnande tiden registreras. De tävlar sedan mot de vinnande tiderna i de andra heaten i tävlingen. Tävlingen kommer att bli spännande när farkoster tävlar för att se vem som kommer att stå som slutlig vinnare. Tävlingen kommer garanterat att bli en underhållande tillställning för alla som deltar.

Alla tävlingar kommer att hållas i en livesänding på vår YouTube-kanal. När er klass tävlar får ni möjlighet att delta direkt i sändningen via Google meet. 

Lämna era alster på KomTek under vecka 46. Märk med skola och klass. Döp gärna era farkoster. 

Hämta era farkoster under vecka 48. Icke hämtade farkoster kastas.

Till höger hittar du aktuella dokument till din hjälp i bygget. 

Använd gärna bildspelet som underlag inför arbetet och som underlag till diskussioner.

Boka tid för tävling på sidan för bokningar. Där hittar du även möjlighet att boka pass och materialsatser att arbeta med under dagarna.

Material

Nu har vi förenklat beställning av material. Detta gör ni samtidigt som ni bokar tävlingstid.

Bokning tävlingstid tisdag

Bokning tävlingstid onsdag

Dokument för nerladdning

Instruktioner Flytande dragrace

Bildspel Flytande dragrace

Årets uppdrag Lågstadiet

Paddelbåt

I år 2023 är det torsdag 23 november som är aktuell för lågstadiet. Obs ändrad dag!

Årets uppdrag är att tillverka en farkost som drivs med en paddel och kommer att köras i en 4 m lång vattenränna. Rekvirera material från KomTek. I materialsatsen ingår trästickor, glasspinnar och gummiband. Övrigt material ordnar ni själva. Passa på att återanvända överblivet material

Till höger hittar du alla aktuella dokument för nerladdning.

Alla som åtar sig uppdraget får boka in sig och visa upp sina alster i en skyddad livesändning på Youtube. Klassen kommer att vara med direkt via Google meet.

Lämna in era alster under vecka 46 och första hälften av 47.

Hämta era alster under vecka 48. De alster som blir kvar efter vecka 48 kastas.

Passa på att göra denna dag till ett spännande evenemang i klassrummet. En hel massa andra aktiviteter erbjuds för klasserna att ta del av. Varför inte låta hela veckan gå i Naturvetenskapens och teknikens tecken. Alla filmer, bildspel mm som finns som ”bokningsbara pass” kommer att ligga kvar till och med vecka 49.

Årets uppdrag Högstadiet

Nytt för högstadiet – Skogsinnovatörerna

I år erbjuder vi något nytt och annorlunda för NoT-dagarna på högstadienivå. Vi har utvärderat NoT-uppgiften för högstadieelever och, i samarbete med våra medarrangörer, beslutat att göra ändringar i upplägget för högstadiet. Detta är fortfarande ett pågående arbete, och därför kommer detta år att vara ett övergångsår där du erbjuds att delta i Skogsinnovatörerna istället. Skogsinnovatörerna är ett program som fokuserar på innovation inom skogsbruk och passar elever som är intresserade av miljöfrågor och hållbarhet. Vi hoppas att detta program kommer att ge dig en rolig och engagerande upplevelse medan vi arbetar med att förbättra NoT-uppgiften till nästa år.

Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs högstadiet, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus.

För att delta i detta event behöver du registrera dig. Det gör du genom att besöka sidan Skogsinnovatörerna på Mittuniversitetets hemsida. Sista anmälningsdag är den 22 juni, men de har förlängt den till den 15 september för er skull. Se till att registrera dig innan deadline för att säkra din plats på eventet.

Skogsinnovatörerna

Material

Nu har vi förenklat beställning av material. Detta gör ni samtidigt som ni bokar visningstid.

Boka visningstid och material torsdag

Boka visningstid och material, fredag

Dokument för nerladdning

Instruktion Paddelbåt

Bildspel Paddelbåt
Skogsinnovatörerna

Tillbaka till NoT-portalen för lärare startsida