Skola och fritids

Skola och fritids

KomTek vill vara ett komplement till undervisningen och ett stöd för att jobba praktiskt med skolarbetet.

KomTek vill finnas som ett stöd i undervisningen av teknik, kemi, fysik och programmering. Framför allt kunna hjälpa till med laborativa och praktiska delar.

För att underlätta praktiskt arbete i skolan har Komtek tagit fram några utlåningslådor i olika ämnen. Dessa lådor innehåller olika klassuppsättningar för att jobba med olika ämnen så som elektronik, kemi mm. 

För att kunna låna en låda bör man först ha gått en utbildning
i aktuell låda. När du går utbildning får du dokumentation, lärarhandledning och koppling till läroplaner. Dessa dokument finns också i vårt Team. Du får tillgång till detta team när du går utbildning. Vill du kan du kontakta oss för mer infor hur du kommer åt teamet. 

Lågstadiet

Mellanstadiet

Hösgstadiet

Gymnasiet

Fritids

För klasser

Nu när restriktionerna släppt kan vi ta upp våra besök på skolorna.

Nu har vi öppnat anmälan till höstens utbud för skolor, förskolor och fritidshem. Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare

http://komtekovik.se/2022/07/13/anmalan-till-lararutbildningar-och-klassbesok/

Vår erfarenhet av arbete med klasser är att en engagerad lärare är en förutsättning för bra resultat.

Upphovsrätt

Allt material på denna webbplats och utdelade vid utbildning, är framtaget av KomTek Örnsköldsvik och omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialet är avsett för utbildning i grundskolan i Örnsköldsvik och får ej användas i annat syfte. Kommunens lärare och pedagoger får använda materialet digitalt och/eller utskrivet i sin undervisning.

Det är inte tillåtet att ändra i eller förvanska dokument, bilder och texter.