Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

KomTek erbjuder fortbildning med workshops för lärare och pedagoger.

​​​​​​​​​​​​​​Med dessa fortbildningar och workshops vill vi främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i bland annat teknik och naturorienterande ämnen. 

Du som pedagog får konkreta upplägg av teknikundervisningen där vi gemensamt tittar på centralt innehåll och syfte. Dessutom ger fortbildningen dig behörighet att låna våra utlåningslådor.

Läs eller ladda ner hela katalogen för vårterminen 2023

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

KomTek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Kopplingar till Läroplanen Lgr 22

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 22 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna att det är meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen.