Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

KomTek erbjuder fortbildning med workshops för lärare och pedagoger.

​​​​​​​​​​​​​​Med dessa fortbildningar och workshops vill vi främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i bland annat teknik och naturorienterande ämnen. 

Du som pedagog får konkreta upplägg av teknikundervisningen där vi gemensamt tittar på centralt innehåll och syfte. Dessutom ger fortbildningen dig behörighet att låna våra utlåningslådor.

Läs eller ladda ner hela katalogen för vårterminen 2024

Utbildningstillfällen

Läs mer om de olika utbildningarna i katalogen.

Alla utbildningar hålls i KomTeks lokaler mellan 14:30 – 16:00. Utom Spikeutbildningen som är heldag 9:00 – 15:00

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

KomTek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Kopplingar till Läroplanen Lgr 22

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 22 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna att det är meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen.

BlueBots för förskola

Elevernas allra första kontakt med programmering. BlueBots,
DOC och Robotmössen är enkla och söta robotar som barnen programmerar för att
lösa utmaningar på KomTeks fantasimattor. Vi går igenom programmeringens
grunder och hur robotarna fungerar.
Efter utbildningen kan du låna våra robotuppsättningar

BlueBots fortsättning repetition

För dig som tidigare arbetat med BlueBots eller andra liknande
robotar och nu vill fräscha upp dina kunskaper. Vi går igenom programmeringens
grunder och hur robotarna fungerar. Vi tittar också på hur man kan jobba vidare med
programmering efter BlueBots – genom att använda iPads för att trådlöst styra
BlueBots eller programmera digitalt utan några fysiska robotar.

Scratch Jr

Med ScratchJr kan barn i åldrarna 5 till 7 skapa egna interaktiva
berättelser och spel. Programmeringsmiljön är simpel med enkel blockprogrammering
och är tänkt att vara en första introduktion till programmering. Vi tittar på hur
ScratchJr fungerar och hur det kan användas i skolan.

TinkerCAD 3D

CAD betyder datorstödd design och är något som används av ingenjörer världen över. Med Tinkercad får eleverna en inblick i formgivning och tredimensionell design. I kursplanen för teknik står uttryckligen att eleverna ska få möjlighet att använda enklare CAD-program.

TinkerCAD 3D passar elever i mellanstadiet och högstadiet

TinkerCAD elektronik

Tinkercad är inte bara användbart för att designa och skapa 3D-modeller, utan kan också användas för att arbeta med elektronik. Med Tinkercad kan eleverna lära sig mer om grunderna i elektronik och olika elektroniska komponenter. Efter att ha fått en förståelse för dessa begrepp kan de sedan tillämpa sina kunskaper för att skapa sina egna elektriska simuleringar med hjälp av Tinkercads virtuella kretsbyggare. Denna praktiska inlärningsmetod ger eleverna ett engagerande och interaktivt sätt att utforska elektronikens värld och utveckla sina färdigheter inom detta område.

TinkerCAD fysik

Med Tinkercad kan du också göra fysikaliska simulationer för
att utforska fysikens lagar. I Tinkercad Sim Lab kan både dina egna och färdiga
kreationer utsättas för verklighetens fysik. Testa hur dom påverkas av gravitation, att
kasta föremål, hur olika material påverkar kraften och bygg enkla maskiner.

Mekanik och rörelse

Vi går igenom förslag på praktiska tekniklektioner med fokus på mekanik. Eleverna får bygga rörliga modeller med enkla mekaniska rörelser. Vi tittar exempelvis på leder, länkar, gångjärn och hävstänger. På utbildningen tittar vi tillsammans på färdiga exempel och bygger egna modeller.

Denna utbildning är anpassad för lågstadiet.

Minecraft kemi

Under fortsättningskursen fördjupar vi oss i Minecraft Education som läromedel för kemi. Vi tittar på dom naturvetenskapliga delarna som är särskilt framtaget för Minecraft Education. Vi skapar nya kemiska föreningar av atomer och molekyler för att förstå hur omvärlden är uppbyggd. En introduktion i Minecrafts kemiska värld.

Lego Spike åk 1-3 heldag

Med Lego Spike får eleverna kombinera kreativt konstruktionsarbete med tillämpad programmering. I dom färdiga lektionspaketen finns uppgifter för att hjälpa eleverna att bekanta sig med programmering. I slutet av varje lektion får dom använda sin kreativitet och sina kunskaper för att hitta på egna förbättringar. Under utbildningen går vi igenom lådornas innehåll, lektionsplaneringar
och lärarhandledningen med kopplingar till Lgr 22.
Utbildning ger dig möjlighet att låna våra Lego Spike Essential-lådor

Lego Spike åk 3-6 heldag

Med Lego Spike får eleverna kombinera kreativt
konstruktionsarbete med tillämpad programmering. I dom färdiga lektionspaketen
finns uppgifter för att hjälpa eleverna att bekanta sig med programmering. I slutet av
varje lektion får dom använda sin kreativitet och sina kunskaper för att hitta på egna
förbättringar. Under utbildningen går vi igenom lådornas innehåll, lektionsplaneringar
och lärarhandledningen med kopplingar till Lgr 22.
Utbildningen ger dig möjlighet att låna våra Lego Spike Essential-lådor