NoT-dagarna

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna, det som vi oftast kallar för NoT-dagarna är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Örnsköldsviks kommun i samarbete med det lokala näringslivet. NoT-dagarna syftar till att främja barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Höjdpunkten under NoT-dagarna är årets uppdrag och årets tävling! Varje år får låg-, mellan- och högstadieeleverna varsitt uppdrag att lösa. Uppdraget handlar på något sätt om årets hållbara energikälla. Eleverna tävlar mot elever från andra skolor i kommunen. NoT-dagarna är alltid under vecka 47 med olika dagar för de olika åldrarna. NoT-dagarna körs digitalt via YouTube där tävlande klass medverkar via länk.

Allt förberedande arbete – undersökningar och konstruktionen gör eleverna på plats i skolan. Med sina färdiga konstruktioner tävlar klasserna mot andra som utfört samma uppdrag. En jury med representanter från näringslivet och gymnasieelever på teknikprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium utser vinnare i olika kategorier. Vinnarna belönas med prispengar som näringslivet sponsrat. Lågstadiets alster visas upp utan tävling.

Historiken om NoT-dagarna

1998 startade Naturvetenskapens dagar. 2004 tog KomTek över och då föddes NoT-dagarna. Mer om historiken hittar du på historiesidan.

Klasser som vill delta i årets NoT-dagar

Alla klasser i kommunen är välkomna att delta i arbetet med NoT-dagarna. All information om NoT-dagarna fås på KomTek-Café. Har du inte möjlighet att delta i detta kan du kontakta oss för att få tillgång till den låsta sidan samt länk till bokning av material.

Årets tema – solen

Temat för NoT-dagarna är alltid förnyelsebar energi och energiomvandling. Varje år fokuserar vi på en särskild energikälla – antingen sol, vind eller vatten. Årets tema styr vilka uppgifter som eleverna får i uppdrag att lösa. Klasserna får möjlighet att ta del av bokningsbara pass, filmer och lektioner skapade av medfinansierande företag och KomTek. Dessa pass är ofta anpassade till årets tema. I år 2022 är årets tema energi från solen.

Årets uppdrag

Instruktioner, bokningsmöjligheter och mer information om NoT-dagarna och de olika kringaktiviteterna hittar ni på den lösenordskyddade sidan, För lärare.

Lösenordet får ni i samband med KomTek-café eller kontakta oss via mail.

Lågstadiet – Solblomma

Uppdraget för lågstadiet är att bygga två fantasiblommor med pistiller, lysdioder, som lyser med hjälp av en solcell. Lågstadiet visar upp sina blommor på fredagen, 25 november.

Mellanstadiet – Solcellsdrivna farkoster

Mellanstadiet tävlar tisdag och onsdag, 22 och 23 november. De tävlar med farkoster som drivs fram på en bana som spänningssätts med hjälp av solceller. Tävlingarna körs i dragrace. Vinnare utses varje timme i hastighet och även i design.

Högstadiet – Solfångare

Torsdagen är högstadiets dag. I år är det 24 november. Solfångare är ett annat sätt att ta till vara energin från solen än solceller. Högstadiets uppgift är att bygga och konstruera den effektivaste solfångaren. Den ska värma upp ett specifikt utrymme. Den som får fram den största temperaturskillnaden blir vinnare. Design av solfångarna är också viktig och solfångarna tävlar även i design.

Temat för NOT-dagarna är förnybar energi och
energiomvandling i år med fokus på energi från solen.

Sida för lärare som vill jobba med NoT.

Uppdrag, instruktioner, kopplingar till Lgr 11 samt bokningsmöjligheter hittar ni på vår sida för lärare. Denna sida är skyddad med lösenord. Kontakta oss på KomTek för att få tillgång till sidan.