NoT-dagarna

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna

Tack till alla!

Nu är årets NoT-dagar avslutade. Vi vill tacka alla som deltagit.

Vi har under veckan sett fantastiska skapelser. Det har varit fantasifulla farkoster som verkligen tagit ut svängarna. Fina och genomtänkta farkoster.

Solfångare med otroliga landskap, fantasifulla former och snygg design. Effektiva solfångare som värmt upp vårt lilla utrymme snabbt och effektivt.

Ja, det ser bra ut för framtiden med så många hängivna elever som jobbat så hårt för att tillverka alla dessa skapelser med fantastiska resultat både tekniskt och designmässigt.

Resultat från tävlingarna hittar ni på sidan NoT-för lärare

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna, det som vi oftast kallar för NoT-dagarna är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Örnsköldsviks kommun i samarbete med det lokala näringslivet. NoT-dagarna syftar till att främja barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Höjdpunkten under NoT-dagarna är årets uppdrag och årets tävling! Varje år får låg-, mellan- och högstadieeleverna varsitt uppdrag att lösa. Uppdraget handlar på något sätt om årets hållbara energikälla. Eleverna tävlar mot elever från andra skolor i kommunen. NoT-dagarna är alltid under vecka 47 med olika dagar för de olika åldrarna. NoT-dagarna körs digitalt via YouTube där tävlande klass medverkar via länk.

Allt förberedande arbete – undersökningar och konstruktionen gör eleverna på plats i skolan. Med sina färdiga konstruktioner tävlar klasserna mot andra som utfört samma uppdrag. En jury med representanter från näringslivet och gymnasieelever på teknikprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium utser vinnare i olika kategorier. Vinnarna belönas med prispengar som näringslivet sponsrat. Lågstadiets alster visas upp utan tävling.

Historiken om NoT-dagarna

1998 startade Naturvetenskapens dagar. 2004 tog KomTek över och då föddes NoT-dagarna. Mer om historiken hittar du på historiesidan.

Klasser som vill delta i årets NoT-dagar

Alla klasser i kommunen är välkomna att delta i arbetet med NoT-dagarna. All information om NoT-dagarna fås på KomTek-Café. Har du inte möjlighet att delta i detta kan du kontakta oss för att få tillgång till den låsta sidan samt länk till bokning av material.

Temat för NOT-dagarna är förnybar energi och
energiomvandling 2023 med fokus på energi från vattnet.

Sida för lärare som vill jobba med NoT.

Uppdrag, instruktioner, kopplingar till Lgr 11 samt bokningsmöjligheter hittar ni på vår sida för lärare. Denna sida är skyddad med lösenord. Kontakta oss på KomTek för att få tillgång till sidan.