För lärare och pedagoger

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem

Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare. Se hela utbudet i detta inlägg.

KomTek-café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar.

Kopplingar till Läroplanen Lgr11

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 11 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna det meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen. 

  • Samarbetspartners på våra utbildningar
    Samarbetspartners på våra utbildningar. Företagen i kommunen tycker det är viktigt att elever får ett ökat teknikintresse och en inblick i vad och hur man använder teknik i arbetslivet. Därför vill de gärna vara med och berätta lite om hur de jobbar med teknik. Under cirka 10–15 minuter ger de sin syn på hur de
  • Erbjudanden till skolor och fritidshem våren 2023
    Nu kör vi i gång vårterminen 2023 med erbjudanden för skolor och fritidshem i kommunen. Även under våren kommer vi att erbjuda utbildningar och fortbildningar för lärare och pedagoger, med start 24 januari med ”BlueBot och andra robotar”. Ett fullständigt program hittar ni på vår sida om just Fortbildning för lärare.  Vi erbjuder även skräddarsydda
  • Anmälan till vårens lärarfortbildningar och klassbesök
    Nu har vi öppnat anmälan till vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem. I vår erbjuder vi som vanligt kommunens skolor kostnadsfria lärarfortbildningar, inspirationsträffar, utlåningslådor och klassbesök. Du kan läsa mer om vårt utbud i vårens KomTek-katalog: