För lärare och pedagoger

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem

Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare.

KomTek-café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar.

Kopplingar till Läroplanen Lgr11

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 11 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna det meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen. 

  • (ingen rubrik)
    Vi vill att fler tjejer och ickebinära ska välja ingenjörsyrket! Därför bjuder vi tillsammans med IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) in till en inspirationsdag där deltagarna får träffa oss på AFRY i Örnsköldsvik, ställa frågor om teknik och testa på att vara ingenjör för en dag. Sista anmälningsdag är 6 mars – så
  • Info från NTA
    Aktuell information från NTA Det händer saker med NTA hela tiden. Teman uppdateras och nya tillkommer. Här kommer en sammanställning om vad som händer både nationellt och lokalt här i Örnsköldsvik. 5 februari var en presentationsdag för det nya digitala temat, Evolution genetik och genteknik (EGG). Ett tema om genetik och genteknik för högstadiet. 23
  • Nyhetsbrev
    Nyhetsbrev Ulrica, verksamhetschef på KomTek, är glad över att kunna meddela att hon kommer att starta ett nyhetsbrev som kommer att täcka både de senaste händelserna inom KomTek och intressanta utvecklingar inom teknik och naturvetenskap. Med en värld i snabb förändring är det viktigare än någonsin att hålla sig informerad. Detta nyhetsbrev kommer att vara