För lärare och pedagoger

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem

Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare. Se hela utbudet i detta inlägg.

KomTek-café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar.

Kopplingar till Läroplanen Lgr11

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 11 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna det meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen. 

  • Boka NTA
    Dags att boka NTA-lådor och NTA-temafortbildningar för läsåret 2023-2024 För dig som vill jobba med NTA i din klass under nästkommande läsår är det dags att önska temalådor och lärarfortbildningar. Det gör du genom att fylla i formuläret på https://forms.office.com/e/wQdL1WgQA8. Bokningen är öppen till höstterminen startar, men den preliminära fördelningen görs efter 9 juni. För en
  • Glad Påsk
    Glad Påsk Vi önskar alla en Glad påsk. Kvällsaktiviteterna gör uppehåll under påsk och påsklov. Det betyder att det inte blir några aktiviteter på skärtorsdagen. Under påsklovet har vi besök av grupper från olika fritids i kommunen, inga aktiviteter för allmänheten. Vi träffas igen vecka 16.
  • Ny NTA-samordnare
    KomTek tar över som samordnare av NTA Från och med 1 april tar KomTek över samordningen av NTA i Örnsköldsvik. Kontaktperson på KomTek kommer att vara Lukas Hörnkvist. NTA naturvetenskap och teknik för alla är ett nationellt arbete för att underlätta laboration i dessa ämnen i skolan. På våren bokar läraren vilken låda man vill