För lärare och pedagoger

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem

Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare. Se hela utbudet i detta inlägg.

KomTek-café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar.

Kopplingar till Läroplanen Lgr11

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 11 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna det meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen. 

  • Fler tider för lågstadiet – en dag till
    Fler tider för lågstadiet – en dag till Vi har fantastiska nyheter att meddela – vi utökar vårt program för NoT-dagarna! Efter att torsdagen redan är fullbokad för lågstadiet, har vi lyssnat på er feedback och bestämt oss för att öppna upp NoT-dagarna för lågstadiet med ännu en dag – fredag. Vi tror att det … Läs mer
  • Delta i NoT-dagarna
    Delta i NoT-dagarna Naturvetenskaps- och teknikdagarna (NoT-dagarna) är en spännande möjlighet för alla klasser i kommunen att lära sig om naturvetenskap och teknik. NoT-dagarna är ett utmärkt sätt för elever att lära sig om vetenskap och teknik på ett roligt och engagerande sätt. Ni får ett uppdrag att arbeta med under hösten. Allt avslutas med … Läs mer
  • KomTek-Café med NoT-släpp
    KomTek-Café med NoT-släpp Lågstadiet och högstadiet – onsdag 20/9 15.00-16.30 Mellanstadiet – torsdag 21/9 15.00-16.30 Lärare i grundskolan är välkomna på årets KomTek-café inför NoT-dagarna. Vi presenterar årets tema och upplägg, och håller en praktisk byggworkshop med årets uppdrag. Vi håller till i våra lokaler i Kulturfabriken, Järnvägsgatan 13. Vi bjuder på fika. Skicka din … Läs mer