NTA

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla. 

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Det är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik. 

NTA-programmet är utvecklat för att vara lätt att använda och implementera i undervisningen. Genom att använda NTA arbetssättet i undervisningen kan eleverna upptäcka, undersöka och lära sig på ett mer hållbart sätt. På så vis kan eleverna även utveckla förmågor som problemlösning, kreativitet och samarbete, vilket är viktiga färdigheter för deras framtida karriärer.

NTA har utvecklats av Stiftelsen NTA i samarbete med lärare, forskare och andra experter inom naturvetenskap, teknik och matematik. Programmet är baserat på vetenskaplig forskning och har implementerats med stor framgång i skolor runt om i landet.

Genom NTA kan pedagoger även bidra till att öka elevernas intresse för och förståelse av hållbarhet, vilket är en viktig del av dagens samhälle och framtid. Sammanfattningsvis är NTA ett utmärkt verktyg för att göra undervisningen mer engagerande, lustfylld och meningsfull för både pedagoger och elever.

NTA för skolor i Örnsköldsvik

Detta innebär att alla grundskolor inom Örnsköldsviks kommun har möjlighet att vara med och jobba med NTA. 

Sedan mars 2023 har KomTek tagit över samordningen av NTA, lådor och utbildningar.

NTA – tema

NTA erbjuder olika teman som bygger på ett eller flera av ämnena: biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Varje NTA-tema tillhandahåller textmaterial, laborationsmaterial, temautbildning och tematräffar. Utbildningen och arbetet med teman tillsammans med grundskoleelever är att led i din kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i elevernas lärande. 

NTAs arbetssätt har sin utgångspunkt i läroplanen och språkutveckling genomsyrar varje uppdrag. 

Bättre skolresultat med NTA

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU har kommit fram till i en kvantitativ forskningsrapport att elever som jobbat med NTA förbättrar sina resultat på nationella prov med ett helt betygssteg jämfört med andar elever. I studien har hänsyn tagits till andra faktorer som socioekonomisk bakgrund, modersmål och lärarna utbildning. Denna effekt av arbete med NTA märks för alla elever, både låg- som högpresterande, om än i olika gard. Även resultatet i svenska påverkades i positiv riktning av arbetet med NTA. 

Läs om forskningen här: https://ntaskolutveckling.nu/aktuellt/forskning-elever-far-battre-skolresultat-med-nta/

Information om NTA i Örnsköldsvik

Bokning av NTA-lådor och NTA-temafortbildningar för läsåret 2024-2025 kommer i månadsskiftet april maj.

NTA riktar sig till alla i grundskolan, Fklass – åk 9

NTA är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med förmågor och centralt innehåll i Lgr 22.

Kompetensutveckling, support, lärarhandledningar och elevböcker i 21 olika teman.