NTA-utbildningar

NTA-Utbildningar

Temautbildningar

Pedagoger och lärare som arbetar med NTA:s teman genomgår en obligatorisk introduktionsutbildning och en temaspecifik utbildning i de teman som de ska arbeta med. NTA erbjuder även stöd för andra typer av kompetensutveckling, till exempel kollaborativt lärande. Under den temaspecifika utbildningen arbetar deltagarna med de undersökningar som ingår i varje tema. I dessa utbildningar har deltagarna tid för didaktiska och pedagogiska diskussioner. De får också stöd för att vidareutveckla sina pedagogiska färdigheter. Denna omfattande kompetensutveckling säkerställer att lärare är väl rustade för att effektivt implementera NTA:s teman i sin undervisning.

De flesta utbildningar går under hösten. Det är endast Fjärilars liv som går under våren.

Alla utbildningar håller till i KomTeks lokaler, Järnvägsgatan 13, utom Rörelse och konstruktion som hålls i Umeå. Tiden är 9:00 – 15:00 med uppehåll för lunch, med reservation för ändringar som sker i överenskommelse med utbildaren. Vänligen hör av er om ni får förhinder.

Till huvudsidan om NTA