Länkar till Rymdkoden

Den 18 januari hade KomTek tillsammans med Kodcentrum ett lärarhack – programmering med Rymdkoden. Ett mycke trevligt event med många intresserade lärare.

Håkan från Ö-vik energi berättade om hur viktigt det kommer att vara att kunna programmering och datalogiskt tänkande i framtiden. Detta kommer att gälla nästa alla yrken.

Vi jobbade med analog programmering, digitalt, på Kodcentrum.

Rymdkoden ett koncept framtaget av Kodcentrum och Rymdsyrelsen. Vi fick testa ett uppdrag och programmera ett litet rymdspel. Vi programmerade i Scratch.

Nu har vi samlat länkarna vi jobbade med här nedan:

Robotkompis på Mars (Koda i skolan, Rymdkoden) – Kodboken

Hur mycket väger rymdskrot? (Koda i skolan, Rymdkoden) – Kodboken

Leia och björndjuren knäcker rymdkoden (Koda i skolan) – Kodboken

Koda ett spel om rymdskrot (Koda i skolan, Rymdkoden) – Kodboken