Om KomTek

KomTek

Plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer

Om KomTek

Sverige behöver flera ingenjörer, tekniker, innovatörer och entreprenörer!

Detta är grunden till att KomTek startades år 2003 av dåvarande Nutek (Tillväxtverket) och dåvarande AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen. Syftet var att få fler flickor och pojkar att välja ett yrke inom teknikområdet och kunna se sig själva som framtidens ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer. Den kommunala teknikskolan skulle, precis som musikskolan, kunna grundlägga ett intresse och utveckla kunskap, kreativitet och företagsamhet som på sikt gynnar Sverige. Syftet med KomTek är att värna om en entreprenöriell anda och öka rekryteringsbasen för tekniska skolor och yrken.

Idag finns KomTek i närmare 20 kommuner i Sverige. I Örnsköldsvik har KomTek funnits sedan 2003.

Vad är KomTek?

KomTek är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer. KomTek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan.

Drivkraften och styrkan i KomTek är våra medarbetares engagemang, samlade kompetens, nyfikenhet, glädje och viljan att fylla på och dela med sig av detta.

Våra metoder bygger på att vi är medupptäckare på resan, det entreprenöriella förhållningssättet där testa, prova, försöka, inget är fel eller omöjligt är nyckelord. Praktiskt arbete där vi nyttjar alla sinnen för att lära och förstå.

KomTek vill vara ett komplement till undervisningen och ett stöd för att jobba praktiskt med skolarbetet.

KomTek och näringslivet
KomTek-företag

KomTek i Örnsköldsvik samarbetar med många företag i Örnsköldsvik. Dels genom medfinansiering dels med bidrag i form av material och/eller personella resurser.

Vi utvecklar Örnsköldsviksteknik i kombination med KomTek-pedagogik till exempel genom att förenkla företagens tekniker så att den anpassas för barnen och ger dem insikt i tekniken i företagen.

Genom samarbete med KomTek och skolan ges företagen möjlighet att visa upp sin verksamhet på intresseväckande och kreativt sätt..

Är ditt företag intresserat av samarbete med KomTek? Kontakta då gärna oss!

Medfinansierande företag: