NoT-dagarna

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna

NoT-dagarna

Naturvetenskaps- och teknikdagarna, det som vi oftast kallar för NoT-dagarna är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Örnsköldsviks kommun i samarbete med det lokala näringslivet. NoT-dagarna syftar till att främja barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Höjdpunkten under NoT-dagarna är årets uppdrag och årets tävling! Varje år får låg-, mellan- och högstadieeleverna varsitt uppdrag att lösa. Uppdraget handlar på något sätt om årets hållbara energikälla. Eleverna tävlar mot elever från andra skolor i kommunen. NoT-dagarna är alltid under vecka 47 med olika dagar för de olika åldrarna. NoT-dagarna körs digitalt via YouTube där tävlande klass medverkar via länk.

Allt förberedande arbete – undersökningar och konstruktionen gör eleverna på plats i skolan. Med sina färdiga konstruktioner tävlar klasserna mot andra som utfört samma uppdrag. En jury med representanter från näringslivet och gymnasieelever på teknikprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium utser vinnare i olika kategorier. Vinnarna belönas med prispengar som näringslivet sponsrat. Lågstadiets alster visas upp utan tävling.

Historiken om NoT-dagarna

1998 startade Naturvetenskapens dagar. 2004 tog KomTek över och då föddes NoT-dagarna. Mer om historiken hittar du på historiesidan.

Klasser som vill delta i årets NoT-dagar

Alla klasser i kommunen är välkomna att delta i arbetet med NoT-dagarna. All information om NoT-dagarna fås på KomTek-Café. Har du inte möjlighet att delta i detta kan du kontakta oss för att få tillgång till den låsta sidan samt länk till bokning av material.

Nytt för högstadiet

I år erbjuder vi något nytt och annorlunda för NoT-dagarna på högstadienivå. Vi har utvärderat NoT-uppgiften för högstadieelever och, i samarbete med våra medarrangörer, beslutat att göra ändringar i upplägget för högstadiet. Detta är fortfarande ett pågående arbete, och därför kommer detta år att vara ett övergångsår där du erbjuds att delta i Skogsinnovatörerna istället. Skogsinnovatörerna är ett program som fokuserar på innovation inom skogsbruk och passar elever som är intresserade av miljöfrågor och hållbarhet. Vi hoppas att detta program kommer att ge dig en rolig och engagerande upplevelse medan vi arbetar med att förbättra NoT-uppgiften till nästa år.

Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs högstadiet, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus.

För att delta i detta event behöver du registrera dig. Det gör du genom att besöka sidan Skogsinnovatörerna på Mittuniversitetets hemsida. Sista anmälningsdag är den 22 juni, men de har förlängt den till den 15 september för er skull. Se till att registrera dig innan deadline för att säkra din plats på eventet.

Skogsinnovatörerna

Temat för NOT-dagarna är förnybar energi och
energiomvandling 2023 med fokus på energi från vattnet.

Sida för lärare som vill jobba med NoT.

Uppdrag, instruktioner, kopplingar till Lgr 11 samt bokningsmöjligheter hittar ni på vår sida för lärare. Denna sida är skyddad med lösenord. Kontakta oss på KomTek för att få tillgång till sidan.