För lärare och pedagoger

Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem

Det innefattar allt från lärarutbildningar och inspirationsträffar för fritidspedagoger, till klassbesök med våra teknikhandledare. Se hela utbudet i detta inlägg.

KomTek-café

Vid några tillfällen under året samlar vi lärare på ett café hos oss. De flesta gångerna har det gällt information inför kommande NoT-dagar.

Kopplingar till Läroplanen Lgr11

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 11 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna det meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen. 

  • Tack
    Tack alla som varit med på NoT-dagarna Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i våra NoT-dagar. Det två dagar långa evenemanget med fokus på vetenskap och teknik har nått sitt slut, med två spännande tävlingsdagar för mellanstadieelever och två fantastiska dagar för lågstadieelever. Grattis till alla vinnare! Mellanstadieelevernas dragrace resulterade i
  • NoT-dagarna vecka 47
    NoT-dagarna vecka 47 NoT står för Naturvetenskap och teknik. Under höstterminen har elever i grundskolan jobbat med material från KomTek i olika uppdrag. Elever i mellanstadiet kommer att tävla med sina farkoster i ett flytande dragrace. Dessa tävlingar är tisdag och onsdag kommande vecka. För lågstadiet har uppdraget att tillverka en paddelbåt som de ska
  • Fira 20 år med oss
    Fira 20 år med oss Öppet hus I år fyller KomTek 20 år. Detta firar vi den 30 oktober. Kom och fira med oss. 30 oktober 12:00 – 16:00 KomTek fyller 20 år i år och vi vill fira detta med er! Den 30 oktober mellan kl. 12:00-16:00 kommer vi att ha öppet hus med