Info från NTA

Aktuell information från NTA

Det händer saker med NTA hela tiden. Teman uppdateras och nya tillkommer. Här kommer en sammanställning om vad som händer både nationellt och lokalt här i Örnsköldsvik.

5 februari var en presentationsdag för det nya digitala temat, Evolution genetik och genteknik (EGG). Ett tema om genetik och genteknik för högstadiet.

23 april är det en digital presentationsdag för det nya prova på – uppdraget i teknik för mellanstadiet, Till månen och tillbaka.  Ett prova på – uppdrag är öppet för alla att testa. Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget. Länk till anmälan till denna presentationsdag kommer senare.

Kretsar kring el, tema om el och elektronik kommer att revideras. I slutet av maj kommer det att vara en digital utbildningseftermiddag för dig som redan arbetet med temat. Länk kommer senare.

Nytt för förskolan. Ett helt nytt tema för förskolan lanseras. Detta är ett matematiktema, Matematik i olika närmiljöer. Presentationsdag för detta kommer att vara 2 december.

Bokning av önskade temalådor och temautbildningar i Örnsköldsvik för läsåret 2024-2025 kommer i månadsskiftet april maj.