Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

Fortbildning för lärare och pedagoger

KomTek erbjuder fortbildning med workshops för lärare och pedagoger.

​​​​​​​​​​​​​​Med dessa fortbildningar och workshops vill vi främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i bland annat teknik och naturorienterande ämnen. 

Du som pedagog får konkreta upplägg av teknikundervisningen där vi gemensamt tittar på centralt innehåll och syfte. Dessutom ger fortbildningen dig behörighet att låna våra utlåningslådor.

Läs eller ladda ner hela katalogen för höstterminen 2023

Utbildningstillfällen

Läs mer om de olika utbildningarna i katalogen.

Alla utbildningar hålls i KomTeks lokaler mellan 14:30 – 16:00. Utom Spikeutbildningen som är heldag 9:00 – 15:00

UtbildningDatum
E-lab krafter29 augusti
BlueBot och andra robotar5 september
Lego WeDo12 september
Lego Intelligenta huset26 september
code.org3 oktober
Tinker CAD 3D10 oktober
Tinker CAD elektronik17 oktober
Mekanik och rörelse24 oktober
Minecraft grundkurs28 november
Minecraft programmering5 december
Lego Pneumatik12 december
Lego Spike Prime19 december
Fortbildning

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. 

KomTek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser.

Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

KomTek finns som resurs för lärare och elever i skolan. Vår personal har många kompetenser och kommer från många olika yrkesgrupper. Detta är en styrka för KomTek.

Kopplingar till Läroplanen Lgr 22

Vi utgår från skolans läroplan, Lgr 22 och de olika kursplanerna när vi planerar våra fortbildningar. Detta för att du som pedagog ska känna att det är meningsfullt att delta. 

Vi vill med våra fortbildningar ge dig en bra grund och dessutom konkreta övningar och tips som du direkt kan använda i undervisningen.

E-lab krafter

Vi utsätts för olika krafter runt om oss. Vad menas med lutande plan? Hur påverkas saker av tyngd, friktion och luftmotstånd?

Bland annat detta gås igenom i övningar krafter. Bygg och gör studier, laborationer och undersök. Detta avsnitt passar utmärkt för elever från årskurs 4.

BlueBot och andra robotar

BlueBot är det perfekta sättet att introducera programmering i klassrummet.

BlueBots, DOC och Robotmice är enkla och söta robotar som barn kan programmera för att lösa utmaningar på KomTeks fantasifulla mattor. Vi introducerar grunderna i programmering och hur robotarna fungerar. Programmering med BlueBot ger en grundläggande förståelse för programmering. Det finns en mängd olika mattor att låna tillsammans med BlueBot för att förbättra inlärningsupplevelsen.

Du kan fortsätta att jobba med BlueBot och programmering på Ipads. Utbildningen är en förutsättning för att låna våra BlueBots och andra robotar.

Lego WeDo 2.0

Lego WeDo är lämplig för låg- och mellanstadiet samt för fritidsaktiviteter.

Lego WeDo är utvecklat med fokus på naturvetenskapliga förmågor och datalogiskt tänkande. Under dom tre faserna undersök, skapa och dela får eleverna bygga och programmera motordrivna Lego-modeller. Under utbildningen går vi igenom det färdiga lektionsupplägget och gedigna lärarmaterialet som Lego tagit fram.

Lego Intelligenta huset

Intelligenta huset kombinerar byggande med Lego och programmering.

Våra hem blir allt smartare med automatiska reglersystem, smartphones och digitala assistenter. Med Lego Intelligenta huset får du själv programmera och montera smarta lösningar i ett miniatyrhus med hjälp av en Micro:bit.

code.org

På Code.org finns ett stort utbud av programmeringsövningar som eleverna kan jobba med på sina egna datorer. Med en Kodtimme får eleverna testa blockprogrammering för första gången, och lära sig dom viktigaste grunderna. Efter Kodtimmen finns massor av möjligheter att jobba vidare med mer innehåll och flera svårighetsgrader. Code.org är både enkelt och roligt att använda.

TinkerCAD 3D

CAD betyder datorstödd design och är något som används av ingenjörer världen över. Med Tinkercad får eleverna en inblick i formgivning och tredimensionell design. I kursplanen för teknik står uttryckligen att eleverna ska få möjlighet att använda enklare CAD-program.

TinkerCAD 3D passar elever i mellanstadiet och högstadiet

TinkerCAD elektronik

Tinkercad är inte bara användbart för att designa och skapa 3D-modeller, utan kan också användas för att arbeta med elektronik. Med Tinkercad kan eleverna lära sig mer om grunderna i elektronik och olika elektroniska komponenter. Efter att ha fått en förståelse för dessa begrepp kan de sedan tillämpa sina kunskaper för att skapa sina egna elektriska simuleringar med hjälp av Tinkercads virtuella kretsbyggare. Denna praktiska inlärningsmetod ger eleverna ett engagerande och interaktivt sätt att utforska elektronikens värld och utveckla sina färdigheter inom detta område.

Mekanik och rörelse

För lågstadiet

Vi går igenom förslag på praktiska tekniklektioner med fokus på mekanik. Eleverna får bygga rörliga modeller med enkla mekaniska rörelser. Vi tittar exempelvis på leder, länkar, gångjärn och hävstänger. På utbildningen tittar vi tillsammans på färdiga exempel och bygger egna modeller.

Minecraft grundkurs

Med Minecraft Education kan eleverna till exempel lära sig programmera, koppla logiska kretsar, resa genom människokroppen, träffas i ett digitalt klassrum eller använda sin kreativitet till att skapa egna konstruktioner. Under grundkursen får du en första inblick i hur Minecraft Education fungerar och kan användas på skola, mellanstadiet, eller fritids.

Minecraft programmering

Under fortsättningskursen fördjupar vi oss i Minecraft Education som läromedel för programmering. Vi kombinerar Code.org med Minecraft Education och får ett komplett lektionsupplägg med en tydlig röd tråd. Under utbildningen går vi igenom programmeringens olika delar och den rekommenderade lektionsplaneringen.

Lego pneumatik

För högstadiet. Med Lego Pneumatik får eleverna bygga modeller för att laborera inom pneumatik och fysik. Bygg egna konstruktioner och upptäck hur man kan använda pneumatik för att enkelt skapa rörelse. Eleverna får jobba både teoretiskt och praktiskt, och titta närmre på pneumatiska tillämpningar. Utbildningen ger dig möjlighet att låna våra Pneumatik-lådor

Lego Spike Prima

Heldagsutbildning.

Med nya Lego Spike får eleverna kombinera kreativt konstruktionsarbete med tillämpad programmering. I dom färdiga lektionspaketen finns programmeringsuppgifter inom olika tekniska fokusområden. Under utbildningen går vi igenom lådornas innehåll, lektionsplaneringar och lärarhandledningen med kopplingar till Lgr 22.