NTA-Teman i Örnsköldsvik

NTA-teman i Örnsköldsvik

Just nu har vi i Örnsköldsvik 15 teman för elever från förskoleklass till årskurs 9.

NTA- teman i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik har köpt in ett antal NTA-teman som du som lärare kan jobba med. Man jobbar med ett tema under en termin. Du bokar in dig på önskat tema på hösten, även om du ska jobba med temat under våren.

KomTek får hjälp av Startpunkten att packa NTA-lådorna. Det innebär att alla lådor och påfyllnadsmaterial finns på Startpunkten. Lådorna lämnas och skickas också ut därifrån.

När du jobbat klart med en låda skickar du tillbaka den till Startpunkten. Då kollas innehållet utifrån det du fyllt i på listan som finns i lådan. Därefter beställs material och lådorna fylls på och i januari skickas vårens lådor ut. Under sommaruppehållet kontrolleras lådorna noggrannare och fylls på och skickas ut under september efter att alla utbildningar varit. Det tar tid att gå igenom och fylla på alla lådor, därför är det viktigt att du som lärare lämnar tillbaka din låda i tid och att listan med förbruknings­material är ordentligt ifylld.

Aktuella teman

Länken tar dig till NTAs egna sida om aktuellt tema

TemaÄmneÅlder
Balansera och vägafysik, matematik, teknikF-3
Fasta ämnen och vätskorkemiF-3
Fjärilars livbiologiF-3
FörändringarkemiF-3
JordbiologiF-3
Jämföra och mätafysik, matematik, teknikF-3
Testa teknikteknikF-3
Rymdenfysik digitalt tema2-5
Flyta eller sjunkafysik4-6
Från frö till fröbiologi4-6
Kretsar kring elfysik, teknik4-6
Kemiförsökkemi4-6
Matens kemikemi, biologi4-6
Papperteknik4-6
Rörelse och konstruktionfysik, teknik4-6
Kroppenbiologi, kemi digitalt tema5-7
Magneter och motorerfysik6-7

Tillbaka till huvudsidan om NTA