NTA naturvetenskap och teknik

NTA i Örnsköldsvik

NTA, naturvetenskap och teknik för alla, är ett rikstäckande koncept för att få elever att jobba med naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt.

Främst är NTA känt för sina blå lådor som innehåller laborationsmaterial till ett visst ämne. Det finns olika teman att jobba med. I kommunen har vi dagsläget 17 teman att erbjuda lärare i olika årskurser.

Succesivt kommer KomTek att ta över samordningen av NTA, lådor och utbildningar. Därför har vi gjort en sida här på vår webbplats för NTA. Här hittar du all information om NTA i Örnsköldsvik.

Allt eftersom kommer vi att samla information om teman, temautbildningar, bokningar och annat som du som jobbar med NTA kan ha nytta av, här på vår sida.