Tekprenören

Tekprenörnen

Ett skolmaterial för dig som undervisar i teknik i årskurs 1-3 och årskurs 4-6.

Eleverna får träffa Tekprenören och även bli egna tekprenörer. En Tekprenör har egenskaper som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, kritiskt tänkande, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga.

Tillsammans hittar man alla de här egenskaperna i ett klassrum! Tekprenörens uppgift är att hitta problem eller utmaningar och lösa dom med teknik! Man får börja med något litet och sen ta sig an större utmaningar ju mer man har lärt sig.

Skolmaterialet är ett färdigt material som du direkt kan börja arbeta i klassrummet.

Materialet är uppdelat, ett för att passa årskurs 1-3 och ett anpassat för årskurs 4-6.

KomTeks nationella sida hittar du alla information. Ett tips är att se filmen för att få inspiration till hur du kan lägga upp ditt arbete med materialet Tekprenören.

Klicka på bilden för att lära dig mer om Tekprenörens skolmaterial.

Arbetsprocessen

Genom att träna problemlösning tillsammans som team i klassrummet och att pröva och ompröva idéer kommer eleverna att utveckla kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete. De kommer också att utveckla förmågor och kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga som är kännetecken för en tekprenör.