NTA-utbildningar

NTA-Utbildningar

Pedagoger och lärare som arbetar med NTA:s teman genomgår en obligatorisk introduktionsutbildning och en temaspecifik utbildning i de teman som de ska arbeta med. NTA erbjuder även stöd för andra typer av kompetensutveckling, till exempel kollaborativt lärande. Under den temaspecifika utbildningen arbetar deltagarna med de undersökningar som ingår i varje tema. I dessa utbildningar har deltagarna tid för didaktiska och pedagogiska diskussioner. De får också stöd för att vidareutveckla sina pedagogiska färdigheter. Denna omfattande kompetensutveckling säkerställer att lärare är väl rustade för att effektivt implementera NTA:s teman i sin undervisning.

Alla utbildningar håller till i KomTeks lokaler, Järnvägsgatan 13, utom Rörelse och konstruktion som hålls i Umeå. Tiden är 9:00 – 15:00 med uppehåll för lunch, med reservation för ändringar som sker i överenskommelse med utbildaren. Vänligen hör av er om ni får förhinder.

DagDatumTemaUtbildare
fredag25 augustiFörändringarSofia Palmgren
torsdag31 augustiTesta teknikLena Nordin
fredag1 septemberMatens kemiSofia Palmgren
onsdag6 septemberKemiförsökAnna Moberg
torsdag7 septemberBalansera och vägaLena Nordin
fredag8 septemberUpplev fysik och kemiSofia Palmgren
måndag11 septemberKretsar kring elAnna Moberg
torsdag14 septemberFlyta eller sjunkaLena Nordin
fredag15 septemberFasta ämnen och vätskorSofia Palmgren
torsdag21 septemberRörelse och konstruktionUtbildningen håll i Umeå
fredag22 septemberPapperTina Edin
fredag29 septemberJämföra och mätaSofia Palmgren