Anmälan till vårens lärarfortbildningar och klassbesök

Nu har vi öppnat anmälan till vårens utbud för skolor, förskolor och fritidshem. I vår erbjuder vi som vanligt kommunens skolor kostnadsfria lärarfortbildningar, inspirationsträffar, utlåningslådor och klassbesök.

Du kan läsa mer om vårt utbud i vårens KomTek-katalog: