Lördags-KomTek

Lördags-KomTek

Aktivitet på lördag i samarbete med företag från lokala näringslivet

Lördags-KomTek

Ungefär en gång i månaden anordnar KomTek lördags-KomTek, ofta tillsammans med ett av våra medfinansierande företag.

Till hösten, vid skolstart, kommer det nya programmet för lördags-KomTek.